Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 27/05/2022
3 Nguyễn Thị Sương 27/05/2022
4 HUỲNH NGỌC THANH HỒNG 27/05/2022
5 MAI THÁI BẢO 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH MINH THƯ COMESTIC 27/05/2022
7 NGUYỄN VĂN HÒA 27/05/2022 10/06/2022
8 NGUYỄN THỊ THU VY 27/05/2022 17/06/2022
9 NGUYỄN THỊ THU VY 27/05/2022 17/06/2022
10 NGUYỄN THỊ THU VY 27/05/2022 17/06/2022