Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Minh Hải 27/01/2022
3 BÙI THANH VŨ 27/01/2022
4 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY NHƯ (Đ/d: Võ Anh Phong) 27/01/2022 03/03/2022
5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 27/01/2022
6 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THANH 27/01/2022
7 NGUYỄN BẢO QUỐC 27/01/2022 28/01/2022
8 Trần Văn Thành 27/01/2022
9 LÊ THỊ NHƯ HẠNH 27/01/2022
10 LÝ DIỆU MINH 27/01/2022 28/01/2022