Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐẶNG THÙY NHI 30/10/2020 04/11/2020
2 Jones Leigh Ann và Harcus Richard Alexander Reid 30/10/2020 16/11/2020
3 Đào Hữu Lộc 30/10/2020 06/11/2020
4 Nguyễn Việt Nga 30/10/2020 30/10/2021
5 VŨ LÊ CÔNG HẬU 30/10/2020 03/11/2020
6 PHAN XUÂN ANH 30/10/2020 13/11/2020
7 Lương Thị Bích Thảo 30/10/2020
8 DƯƠNG TUẤN VŨ 30/10/2020 06/11/2020
9 Lê Thị Thanh Xuân 30/10/2020
10 TRẦN THỊ HOA 30/10/2020 03/11/2020