Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thùy Linh 03/12/2021
3 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
4 Trịnh Thị Phương Thảo 03/12/2021
5 Thủy Nguyễn 03/12/2021
6 Huỳnh Quốc Nam 03/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH TRAME GRAPHICS 03/12/2021
9 Lê Thùy Linh 03/12/2021
10 Phạm Thị Hồng Bảo Ngọc 03/12/2021