Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 GABRIEL HOANG THAI SON-DHL 20/01/2022 11/02/2022
3 VPĐD NITTA CORPORATION OF SINGAPORE PTE LTD TẠI TP.HCM-DHL 20/01/2022 11/02/2022
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 20/01/2022
5 Trần Liêu Ngọc Duy 20/01/2022 25/01/2022
6 Nguyễn Nhựt Trường 20/01/2022 21/01/2022
7 ĐINH VĂN PHÚ 20/01/2022 09/02/2022
8 ĐINH VĂN PHÚ 20/01/2022 09/02/2022
9 NGUYỄN QUANG VŨ 0964701070 20/01/2022 31/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 20/01/2022