Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ LÊ VÂN 26/09/2022
3 Lê Thị Quỳnh Phương 26/09/2022
4 Chạc Tứ Yến 26/09/2022
5 Lê Thị Quỳnh Phương 26/09/2022
6 NGUYỄN VĂN CHIẾN 26/09/2022
7 LÊ TUẤN KIỆT 26/09/2022
8 TRẦN VĂN THI 26/09/2022
9 LÊ ANH HOÀNG 26/09/2022
10 LÊ CÔNG TOÀN 26/09/2022