Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THỊ THANH THẢO 25/10/2021
3 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
4 VŨ HOÀI PHƯƠNG 25/10/2021 28/10/2021
5 Nguyễn thị huyền 25/10/2021 03/11/2021
6 TRẦN VĂN ĐIỂN 25/10/2021 28/10/2021
7 BÙI MINH HOÀNG 25/10/2021
8 NGUYỄN CÔNG LỆ 25/10/2021
9 HUỲNH VĂN SINH 25/10/2021 09/11/2021
10 Lê Bảo Khanh 25/10/2021 28/10/2021