Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ YẾN LY 18/10/2021
2 Đinh Phương Anh 18/10/2021
3 LÊ THỊ NGỌC THỦY 18/10/2021 22/11/2021
4 Hồ Hoàng Trường 18/10/2021
5 HUỲNH NGỌC MAI 18/10/2021 22/10/2021
6 VŨ THỊ BÍCH TRÂM 18/10/2021
7 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 18/10/2021
8 ĐỖ THỊ TUYẾT VÂN 4986/20 18/10/2021 19/10/2021
9 Hồ Hoàng Trường 18/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC AN 18/10/2021