Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 Nguyễn Thị Như Ý 17/06/2021
3 VÕ HỮU THÂN 17/06/2021
4 Dương Thị Thu Thảo 17/06/2021
5 Phan Thị Tuyết Nhi 17/06/2021 19/07/2021
6 Lê Đình Dụng Dũng 17/06/2021
7 LÂM HUÊ CƯỜNG 17/06/2021
8 Nguyễn Nhật Lệ Thương 17/06/2021 22/06/2021
9 NGÔ THỊ MƯỜI 17/06/2021 18/06/2021
10 Nguyễn Mai Thùy Linh 17/06/2021