Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ SƯƠNG MAI 28/10/2021
3 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG 28/10/2021
4 VŨ THANH BÌNH 28/10/2021
5 Mai Phan Hoàng Nam 28/10/2021
6 PHẠM TẤN BẢO ANH 28/10/2021
7 TRẦN TÚ BỬU 28/10/2021
8 Lê Thị Thu Trang 28/10/2021 04/11/2021
9 LÊ VĂN HẢI 28/10/2021
10 HOÀNG BẢO NHI 28/10/2021