Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đang thi tuyet huong 28/07/2021
2 Bui van thanh tien 28/07/2021
3 Vũ đức chỉnh 28/07/2021
4 Nguyễn Thị Thắm 28/07/2021
5 NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP 28/07/2021
6 NGUYỄN DUY PHÚ 28/07/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 28/07/2021
8 ĐẶNG HIẾU LÊM 28/07/2021
9 Phuong thi nguyet 28/07/2021
10 Huỳnh Tấn Tài 28/07/2021