Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 04/12/2021
3 ĐỖ THỊ DIỄM KIỀU 04/12/2021
4 ĐẶNG QUỐC HUY 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 03/12/2021
6 Nguyễn THị Mến 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 03/12/2021
8 HỒ THỊ ANH QUỲNH 03/12/2021
9 HỒ THỊ ANH QUỲNH 03/12/2021
10 HỒ THỊ ANH QUỲNH 03/12/2021