Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH VĂN HỬU 25/09/2021 29/09/2021
2 nguyễn thị thu thủy 25/09/2021
3 Trần Nguyễn Thanh Quân 25/09/2021
4 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 24/09/2021
5 Lê Thị Huyền Trang 24/09/2021 30/09/2021
6 NGUYỄN THỊ LIỆT 24/09/2021
7 VPĐD STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING LIMITED TẠI TPHCM 24/09/2021 04/10/2021
8 Lê Nữ Trà Giang 24/09/2021 30/09/2021
9 Trần Vân Anh 24/09/2021 30/09/2021
10 VŨ THẾ VINH 24/09/2021