Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thảo 18/01/2022
3 Nguyễn Thành Nhân 18/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THO 18/01/2022
5 Ngô Thị Phương Thảo 18/01/2022
6 LÊ TIẾN ĐẠT - KIỀU THỊ THANH THY 18/01/2022 19/01/2022
7 CTY TNHH THÁI BẢO -BÌNH THUẬN 18/01/2022 21/01/2022
8 HUỲNH LÊ KHƯƠNG 18/01/2022 15/02/2022
9 NGUYỄN TUYẾT LINH ĐAN 18/01/2022 21/01/2022
10 NGUYỄN VĂN PHÚ 18/01/2022 08/02/2022