Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DNTN Châu Kiểu Mới 29/10/2020 04/11/2020
2 Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hoàn Cầu 29/10/2020 04/11/2020
3 Công ty TNHH TM Công nghệ Bạch Long 29/10/2020 04/11/2020
4 Công ty TNHH TM-DV-XNK Phúc An 29/10/2020 04/11/2020
5 Công ty CP Quốc tế Viễn Tín 29/10/2020 04/11/2020
6 Công ty TNHH O.T.E.C 29/10/2020 04/11/2020
7 Công ty TNHH TM-DV Sinh Tải 29/10/2020 04/11/2020
8 Công ty TNHH Nhà hàng 202 29/10/2020 04/11/2020
9 Công ty TNHH TM-DV Long Thủy 29/10/2020 04/11/2020
10 Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh 29/10/2020 04/11/2020