Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 20/10/2021
2 Phan Thị Thanh Sang 20/10/2021
3 VŨ DUY QUANG 20/10/2021
4 LƯ NGỌC TRÂN 20/10/2021
5 Đặng Trọng Thành 20/10/2021
6 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 20/10/2021
7 Trần Hoàng Vũ 20/10/2021
8 Đặng Trọng Thành 20/10/2021
9 Nguyễn Thanh Hải 20/10/2021
10 ĐỖ VĂN THẮNG 20/10/2021