Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Anh Tuấn 27/10/2021
3 TRẦN THỊ THÙY NHƯ 27/10/2021
4 NGUYỄN THANH GIÀU 27/10/2021
5 Đinh Thị Ngọc Kim 27/10/2021
6 Lê Thị Bích Trâm 27/10/2021
7 PHAN TẤT ĐẠT 27/10/2021
8 hồ vũ bảo huy 27/10/2021
9 NGUYỄN THI HÔNG 27/10/2021 05/11/2021
10 NGUYỄN THỊ YẾN BÌNH 27/10/2021