Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thế Anh 27/05/2022
3 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
4 Đỗ Thị Phương Linh 27/05/2022
5 Nguyễn Đăng Khoa 27/05/2022
6 PHẠM VĂN DU 27/05/2022 10/06/2022
7 TRẦN TUẤN TÚ 27/05/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM 27/05/2022
9 Nguyễn Hồng Nguyên 27/05/2022
10 PHẠM THỊ THÚY NGA 27/05/2022 30/05/2022