Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Đồng Thị Huỳnh Nhi 01/12/2021
4 Trần Khánh Linh 01/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẤT NGHỆ 01/12/2021
6 Nguyễn Lan Trinh 01/12/2021
7 Nguyễn Lan Trinh 01/12/2021
8 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC NGUYÊN 01/12/2021
9 Trần Khánh Linh 01/12/2021
10 Nguyễn Lan Trinh 01/12/2021