Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Văn Dũng 16/10/2021
2 NINH ĐỨC HIẾU 16/10/2021
3 Trần Văn Thủ 16/10/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 16/10/2021
5 ĐINH QUANG HỢP 16/10/2021
6 Nguyễn Diệu Vinh 16/10/2021
7 nguyễn thành quang 16/10/2021
8 TRẦN QUANG VŨ 16/10/2021
9 Nguyễn Chí Tâm 16/10/2021
10 VŨ THỊ LƯƠNG 16/10/2021