Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ÔN QUANG MINH 28/10/2021
3 HUỲNH THANH THỦY 28/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 28/10/2021
5 LÊ HỮU QUYÊN 28/10/2021
6 Bùi Thị Thu Hoa 28/10/2021
7 LÊ NGỌC CẨM 28/10/2021
8 LÊ TUẤN KIỆT 28/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP 28/10/2021
10 Hoàng Thùy Minh Anh 28/10/2021 02/11/2021