Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
3 NGUYỄN MINH TÚ 05/07/2022
4 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
5 NGUYỄN THỊ HOA 05/07/2022
6 MAI TIẾN THÀNH 05/07/2022
7 NGUYỄN CÔNG TÍNH 05/07/2022
8 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
9 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
10 NGUYỄN THỊ TRANG 05/07/2022