Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Chiêu Hạ 30/11/2021
3 Nguyễn Quốc Hoàng Quân 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/11/2021
5 LÊ KIM NGỌT 30/11/2021
6 TẤT VĨNH NHẠC 30/11/2021
7 HUỲNH THỊ NGỌC QUÝ 30/11/2021
8 Nguyễn Hữu Đan 30/11/2021
9 NGUYỄN VĂN TÂM 30/11/2021
10 Nguyễn Quốc Hoàng Quân 30/11/2021