Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Trọng Sinh Tú 18/01/2022
3 Huỳnh Ngọc Đức 18/01/2022
4 Nguyễn Hoàng Sơn 18/01/2022 21/01/2022
5 Đoàn Thị Như Ngân 18/01/2022
6 HOÀNG MINH MẪN 18/01/2022 21/01/2022
7 Lê Thị Hoàng Oanh 18/01/2022 21/01/2022
8 HỒ XUÂN HƯƠNG 18/01/2022 21/01/2022
9 Trần Thụy Đoan Trang 18/01/2022 21/01/2022
10 ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH 18/01/2022 21/01/2022