Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 05/03/2021 08/03/2021
2 Nguyễn Văn Phúc 05/03/2021
3 ĐẶNG LÂM CHÍ TRUNG 05/03/2021 08/03/2021
4 Phạm Yến Phi 05/03/2021
5 TRẦN NGUYỄN THANH TRÚC 05/03/2021
6 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 05/03/2021
7 Nguyễn Lê Hoàng Linh 05/03/2021
8 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 05/03/2021
9 PHẠM THỊ BẢO TRÂN 05/03/2021 08/03/2021
10 NGUYỄN THỊ THU HÀ 05/03/2021