Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐĂNG THUYÊN 21/01/2022 26/01/2022
3 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN 21/01/2022 20/01/2022
4 TRẦN THẾ HOÀNG 21/01/2022 26/01/2022
5 Lê Thị Huyền Anh 21/01/2022 26/01/2022
6 TRẦN ĐỨC CHUNG 21/01/2022 11/02/2022
7 HOÀNG VĂN BÌNH - TRẦN KIM DUNG 21/01/2022
8 Công ty TNHH Giải Pháp TM Ứng dụng Phú Cường - Nguyễn Thị Xuân Hiệp 21/01/2022 28/01/2022
9 NGUYỄN VĂN THI 21/01/2022 11/02/2022
10 TRẦN THẾ HOÀNG 21/01/2022