Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 07/12/2021
3 DUONG ANH DAO 07/12/2021
4 NGUYỄN THỊ HOÀNG 07/12/2021
5 TRẦN VĂN THI 07/12/2021
6 Nguyễn Thị Loan 07/12/2021
7 Nguyễn Dư Ngân 07/12/2021 20/12/2021
8 NGUYỄN VĂN DIÊN 07/12/2021 10/12/2021
9 NGUYỄN THỊ THIỆN AN 07/12/2021
10 Mai Thị Mỹ Thủy 07/12/2021