Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HOÀNG TÂN 27/10/2021
3 ĐẶNG TUYẾT MINH 27/10/2021
4 NGÔ XUÂN THỦY 27/10/2021 28/10/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021