Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THÚY ANH 20/01/2021
2 LÂM HỮU TRÍ 20/01/2021
3 Công Hoàng Phương Linh 20/01/2021
4 Lâm Quỳnh Nghiêm 20/01/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/01/2021
6 Công Hoàng Phương Linh 20/01/2021
7 Bùi Tuấn Dũng 20/01/2021
8 NGUYỄN THỊ BÌNH AN 20/01/2021
9 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 20/01/2021
10 TRIỆU THANH TÙNG 20/01/2021