Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Trần Nguyễn Tấn Duy 25/01/2022
4 TRẦN GIA BẢO 25/01/2022 07/02/2022
5 TRẦN THỊ THANH TRANG 25/01/2022 16/02/2022
6 CAO THỊ KIM NHI 25/01/2022 11/02/2022
7 NGUYỄN NHƯ TUẤN 25/01/2022 16/02/2022
8 NGUYỄN NHƯ TUẤN 25/01/2022 16/02/2022
9 BÙI HỮU HIỂN 25/01/2022 16/02/2022
10 VÕ THANH TÂN 25/01/2022 16/02/2022