Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN BIÊN 17/05/2022 20/05/2022
3 LÊ THỊ XUÂN 17/05/2022
4 NGUYỄN VĂN CHẤT 17/05/2022
5 Ngô Duy Phát 17/05/2022
6 THIỀU NGỌC SƠN 17/05/2022
7 NGUYỄN THỊ ANH THI 17/05/2022
8 CHÂU VĂN XUYÊN 17/05/2022
9 Đỗ Thị Thu Hằng 17/05/2022
10 PHẠM LÊ MAI 17/05/2022