Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ THỊ PHƯƠNG HOA 21/01/2022
3 Nguyễn Thị Ngọc Tú 21/01/2022
4 Nguyễn Thị Thu Nga 21/01/2022
5 Vũ Ngọc Thủy Tiên 21/01/2022
6 HÀ TUẤN KHANH 21/01/2022
7 LÊ HOÀI HẬN 21/01/2022
8 PHẠM NGỌC THÀNH 21/01/2022
9 ĐÀO VŨ PHONG 21/01/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM HIẾU 21/01/2022