Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Hồ Thị Thanh Thuý 16/05/2022
4 Nguyễn Đình Giang 16/05/2022
5 Trần Đăng Khoa 16/05/2022
6 Hứa Trọng Nghĩa 16/05/2022
7 LE THI HONG PHONG 16/05/2022
8 Nguyễn Thiên Tài 16/05/2022
9 LƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ 16/05/2022
10 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 16/05/2022 30/05/2022