Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG 27/01/2022
3 BUI MINH TRUNG 27/01/2022 28/01/2022
4 NGUYỄN THỊ HÒA- UQ -NH - LƯƠNG THÚY DIỄM - 0775760111 27/01/2022 28/01/2022
5 THAI THI KIM QUY 27/01/2022
6 TÔN QUANG ANH BẰNG 27/01/2022 18/02/2022
7 Cao Xuân Phương 27/01/2022
8 TRẦN VĂN THI 27/01/2022
9 ĐẶNG THỊ BIẾT-UQ - NH -TẠ THANH HẢI - 0933141220 27/01/2022 28/01/2022
10 THAI THI KIM QUY 27/01/2022