Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hải Triều 27/11/2021
3 TRẦN THỊ PHƯƠNG 27/11/2021
4 PHẠM MINH NAM 27/11/2021 13/12/2021
5 NGUYỄN THANH HÒA 27/11/2021 06/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH - NGUYỄN THỊ HUẾ 27/11/2021 20/12/2021
7 TỪ NGUYỄN TUẤN KHOA 27/11/2021 13/12/2021
8 TRỊNH THỊ MỸ DUNG 27/11/2021 02/12/2021
9 LÊ THỊ DUNG 27/11/2021 29/11/2021
10 NGUYỄN THẾ NAM ( BÙI MINH THOA - NH) 0982173689 27/11/2021 13/12/2021