Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THỊ NGHIÊN 11/05/2021
2 ĐÀO THỊ XUÂN DUNG 11/05/2021
3 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
4 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
5 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
6 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
7 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
8 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
9 CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN (GT: TRẦN CÔNG HOÀNG) 11/05/2021 01/06/2021
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH (GT: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG) 11/05/2021 01/06/2021