Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ QUỐC TRƯỢNG 04/12/2021
3 Võ Thị Như Ý Ngọc 04/12/2021
4 Đoàn Ngọc Tú Quyên 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TRÂN 04/12/2021
6 VÕ PHƯỚC THIÊN TRANG 04/12/2021
7 Võ Thị Như Ý Ngọc 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Kim Nga 04/12/2021
9 Dương Thị Ngọc Nhung 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Kiều Nhi 04/12/2021