Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG TRẦN THÚY VY 27/01/2021
2 LÊ ĐÌNH HỘI 27/01/2021 02/02/2021
3 Lý Thị Mão 27/01/2021
4 TRẦN VĂN THI 27/01/2021
5 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021
6 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021
7 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021
8 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021
9 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021
10 CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ GIA HÒA (GT: NGUYỄN THỊ ÁI NỮ) 27/01/2021 24/02/2021