Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đức Anh 24/10/2021
3 NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN 24/10/2021
4 Nguyễn Tiến Dũng 24/10/2021
5 Nguyễn Thanh Tuyến 24/10/2021
6 LÂM MINH HOÀNG 24/10/2021
7 Hồ Thị Minh Phương 24/10/2021
8 HUỲNH THỊ CẨM HÀ 24/10/2021
9 LƯU KIM HẠNH 24/10/2021
10 Trần Thị Nhỏ 24/10/2021