Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Vũ Quỳnh Đoan 22/01/2022
3 Trần Tấn Minh Hoàng 22/01/2022
4 Nguyễn Vũ Quỳnh Đoan 22/01/2022
5 VƯƠNG KIM THIÊN 22/01/2022
6 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 22/01/2022
7 ĐẶNG VĂN TÍNH 22/01/2022
8 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 22/01/2022
9 TRẦN ĐĂNG KHOA 22/01/2022
10 Lê Khánh Linh 22/01/2022