Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN PHẠM NGỌC HUYỀN 20/10/2021
2 Lữ Minh Quang 20/10/2021
3 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
4 Đặng Hoàng Quan thái 20/10/2021
5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 20/10/2021
6 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
7 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
8 NGUYỄN MAI CẨM TÚ 20/10/2021
9 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
10 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021