Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Viết Vũ 23/05/2022
3 ĐẶNG NGỌC HÀ 23/05/2022
4 Vương thị kiều nga 23/05/2022
5 Hoàng Thiên Ân 23/05/2022
6 TRUONG BUU NGỌC 23/05/2022
7 Phạm Như Quỳnh 23/05/2022
8 Võ Thị Kim Loan 23/05/2022
9 Tô Thị Bích Diễm 23/05/2022
10 Trần Thị Xuân Tươi 23/05/2022 02/06/2022