Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Viết Long 23/01/2021
2 truong thi nhung 23/01/2021
3 Lê Thị Thanh 23/01/2021
4 DƯƠNG CAO TRUNG 23/01/2021
5 PHẠM CÔNG DANH 23/01/2021
6 ĐOÀN ĐÌNH SƠN 23/01/2021
7 NGUYỄN THANH KIM NGUYÊN 23/01/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 23/01/2021
9 TRẦN LÂM VƯƠNG 23/01/2021 25/01/2021
10 TRẦN CÔNG TRIỀU 23/01/2021 08/02/2021