Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hoàng Thái 21/05/2022
3 CHẾ QUANG HOÀNG VŨ 21/05/2022
4 DIỆP XUÂN LAN 21/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG FUNA 21/05/2022
6 CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN CƯỜNG 21/05/2022
7 NGUYỄN ĐỨC CÂN 21/05/2022 06/06/2022
8 TRỊNH MINH CƯƠNG 21/05/2022 06/06/2022
9 NGUYỄN THỊ VUI 21/05/2022 01/06/2022
10 TẠ KIM CƯƠNG 21/05/2022 06/06/2022