Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hồng Thơm 18/06/2021
2 TRỊNH KIM CHI 18/06/2021
3 Nguyễn Thị Hương 18/06/2021 23/06/2021
4 NGUYỄN TRUNG NAM 18/06/2021
5 Lý Phước Hoà 18/06/2021 23/06/2021
6 Hoàng Kim Long 18/06/2021
7 PHẠM MINH QUÂN ( ĐOÀN HOÀNG DUY ANH - NH) 0935810506 18/06/2021 21/06/2021
8 Hồ Hoàng Trường 18/06/2021
9 Bưu điện (Liên hệ: Trần Thị Thu Hà) 18/06/2021 23/06/2021
10 NGUYỄN VI CƯỜNG 18/06/2021