Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ MINH Ý 04/12/2021
3 Trần Thị Thảo 04/12/2021
4 KIỀU NGỌC SƠN 04/12/2021
5 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
6 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nguyên Minh 04/12/2021
7 Trân Đình Khiêm 04/12/2021
8 CTY TNHH XÃ HỘI FRANCIS 04/12/2021
9 Trân Đình Khiêm 04/12/2021
10 Công ty TNHH TMDV GNVT Haco 04/12/2021