Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG THỊ THÚY HÀ 17/05/2022 26/05/2022
3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ẮC QUY PHƯỚC ĐẠT 17/05/2022
4 Phan Thị Thanh loan 17/05/2022
5 Lê Thị Châu Đoan 17/05/2022
6 HUỲNH TRIỀU HƯNG 17/05/2022
7 Nguyễn Quang Dũng ( CTy TNHH Lê Bình) 17/05/2022
8 Bùi Thị Hà Phương 17/05/2022
9 HUỲNH NGỌC LAN PHƯƠNG 17/05/2022 21/06/2022
10 Phạm Thị Kim Trang 17/05/2022 30/06/2022