Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
3 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
4 Nguyễn Đức Lâm (Bưu điện) 09/12/2021 14/12/2021
5 ĐINH THỊ MAI NHUNG 09/12/2021 23/12/2021
6 Công ty TNHH Galifa 09/12/2021
7 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
8 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
9 ĐẶNG VĂN TRUNG, LÊ VĂN HÙNG 09/12/2021 13/01/2022
10 Trương Hoài Phong 09/12/2021 13/12/2021