Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG 28/11/2021
3 Hà Thị Tuất 28/11/2021
4 NGÔ MI KENK 28/11/2021
5 Trần Chí Cường 28/11/2021
6 Trần Hữu Danh 28/11/2021
7 Hà Thị Tuất 28/11/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28/11/2021
9 Huỳnh Lê Thúy Phương Thùy 28/11/2021
10 Hà Thị Tuất 28/11/2021