Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN 03/12/2021
3 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
4 ĐẶNG CAO HẠNH 03/12/2021
5 Ngô Quỳnh Anh 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẬN THÀNH 03/12/2021
7 dhsdfsd 03/12/2021
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 03/12/2021
9 NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẬN THÀNH 03/12/2021